Site icon 楚狂人的投資筆記

文言葷笑話

週末輕鬆一下,看兩則文言葷笑話吧!

—————————–

董卓宴請呂布李儒等心腹,貂蟬作陪。

卓欲試諸人忠誠,命蟬塗黑雙乳。

席間燭忽滅,複明後,人手皆黑,唯布獨淨。

卓遂賞布,布笑,露黑齒!

—————————–

唐天寶年間,胡人安祿山為三鎮節度使,擁兵自重,權傾一時。
祿山甚好楊貴妃雙乳,但知褻帝妃唯死罪,久藏淫念於中。
祿山與高力士暢飲於亭,祿山丈酒意,盡訴夙願。
力士允諾,索萬金為酬。
力士暗配癢癢水與宮女,待貴妃沐浴,塗其內衣。
貴妃著衣後甚癢,急召御醫入宮。
御醫受力士賄,稟玄宗,非胡人涎不可治。
力士預藏解藥於祿山嘴。
玄宗急召祿山入宮,舐貴妃胸。
祿山滿足其慾,貴妃亦癒。
力士急索其償,祿山欲賴之。
力士憤而離去。
力士又暗配癢癢水與宮女,待玄宗沐浴,塗其內褲。
翌日,玄宗急召祿山入宮。

—————————–

我自己覺得這兩則都超好笑的,所以分享給你樂樂!

用EMail訂閱「楚狂人電子報」,完全免費,還送你一檔我的私藏定存股和操作方式。訂閱教學

再看一篇:結婚省一點,婚姻更幸福

Exit mobile version